image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image
image
„ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  Няма представления през декември     |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  20 декември - СОФИЯ      |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  23 декември - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image