image

image
Image
image
Image
image
Image Image Image
image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image


СЛЕДВАЩИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ --- „НЕ Е ЗА ТЕЛЕФОН":  12 октомври 2021 г. - ХАСКОВО  /  14 октомври 2021 г. - СОФИЯ  /  19 октомври 2021 г. - ВАРНА  /  26 октомври 2021 г. - ПЛОВДИВ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image