image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image
image
„ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  9 май - ВЕЛИКО ТЪРНОВО / 10 май - ВАРНА / 11 май - БУРГАС / 12 май - СЛИВЕН / 19 май - ПЛЕВЕН / 22 май - РУСЕ / 28 май - СОФИЯ / 6 юни - ПЛОВДИВ / 12 юни - ПАЗАРДЖИК / 29 юни - СОФИЯ      |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  17 май - КАРЛОВО / 29 май - СОФИЯ / 30 май - РАЗЛОГ / 31 май - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ / 1 юни - ПЕТРИЧ     |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  10 юни - СОФИЯ / 30 юни - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image