image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image
image
„ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  18 септември - СОФИЯ / 12 октомври - ШУМЕН / 15 октомври - СОФИЯ / 16 октомври - КАЗАНЛЪК      |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  29 септември - СОФИЯ      |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  30 септември - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image