image

image image

image image

image image
Image Image Image
image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

СЛЕДВАЩИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ --- „ВСЯКА ГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ": 14 януари - СОФИЯ  /  28 януари - СОФИЯ  /  04 февруари - ПЛОВДИВ  /  05 февруари - ПЛОВДИВ  /  12 февруари - СЛИВЕН  /  13 февруари - БУРГАС  /  14 февруари - ВАРНА  /  15 февруари - ВАРНА  /  25 февруари - СОФИЯ  /  26 февруари - ХАСКОВО  /  27 февруари - ДИМИТРОВГРАД     |     „ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  11 февруари - СОФИЯ  /  18 февруари - РАЗГРАД  /  19 февруари - ГОРНА ОРЯХОВИЦА     |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ": 18 януари - СОФИЯ  /  30 януари - КОЗЛОДУЙ  /  06 февруари - СОФИЯ     |     „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА": 

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image