image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image
image
„ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  6 юни - ПЛОВДИВ / 12 юни - ПАЗАРДЖИК / 29 юни - СОФИЯ      |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  28 юни - СОФИЯ     |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  10 юни - СОФИЯ / 30 юни - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image