image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

image
image
image
image
„ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  06 ноември - ХАСКОВО / 07 ноември - ПЛОВДИВ / 14 ноември - ЛОВЕЧ / 17 ноември - СТАРА ЗАГОРА / 25 ноември - СОФИЯ      |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  28 ноември - СОФИЯ      |    „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  22 декември - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image