image

image image image image
Image Image Image

 

Image Image Image
image
  • IPSC - ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

  • Точност · Diligentia · Accuracy

  • Мощ · Vis · Power

  • Бързина · Celeritas · Speed

image

СЛЕДВАЩИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ --- „ВЕРИГА ОТ ДУМИ": 04 юни - ЛОВЕЧ  /  07 юни - СОФИЯ  /  10 юни - ПАЗАРДЖИК  /  19 юни - ПЛОВДИВ     |     „ВСЯКА ГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ": 12 май - СОФИЯ  /  01 юни - СОФИЯ  /  03 юни - ВЕЛИКО ТЪРНОВО     |     „ВСИЧКО ИЛИ НИЩО":  20 май - БОТЕВГРАД  /  21 маи - СОФИЯ  /  31 май - НОВА ЗАГОРА     |     „ДОГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ":  30 април - СОФИЯ  /  28 май - СОФИЯ  /  17 юни 2019 - СОФИЯ     |     „ЧОВЕК ОТ ЗЕМЯТА":  11 юли 2019 - СОФИЯ

ENGLISH
Image
БЪЛГАРСКИ
Image
ESPAÑOL
Image